Privacy Beleid – Trendmall.nl

Trendmall gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Trendmall verwerkt persoonsgegevens van u zodra u op de website het contactformulier invult of u aanmeldt voor een campagne. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer(optioneel)

 

– Koopgedrag
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Trendmall verwerkt deze persoonsgegevens om u te informeren over de diensten en voor de eventuele totstandkoming van een door Trendmall geleverde dienst. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om de website van Trendmall te verbeteren en om u relevante aanbiedingen te kunnen bieden.

 

Uitwisseling van gegevens

 

Trendmall draagt uw persoonsgegevens in beginsel nooit zonder uw toestemming over aan derden.

 

Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens

 

Trendmall zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Trendmall bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. trendmall.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij bedrijfsnaam geen cookies ontvangt.

 

Uw privacyrechten

 

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

 

* U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken

 

* U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen

 

* U wilt persoonsgegevens laten verwijderen

 

* U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken

 

* U wilt bezwaar maken

 

Uw verzoek kunt u via het e-mailadres [email protected].

Hulp nodig?

Abonneer ons